Aranacak Şartlar

1. T.C. uyruklu olmak.

2. Asgari Lise ya da Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı yurtiçi ve yurtdışı dengi okul mezunu

3. Onurair’ın öngördüğü ilde eğitim ve istihdam sırasında ikamet etmeyi kabul etmek. (Samsun-İstanbul/Antalya)

6. Adli sicil kaydı veya adli sicil arşiv kaydı bulunmamak (Taksirli trafik suçları hariç).

7. Bayanlarda; 160 cm-180 cm arası boya, erkeklerde; 170-190 cm.arası boya sahip olmak ve

boy ile kilo arasında uygun orantıya sahip olmak (Ölçümler Onurair ve Eğitim Kurumu tarafından

eğitime başlarken yapılacaktır. Boy – kilo arasındaki oran; boy sınırından kilonun en az 10 birim

altında olması şeklinde hesaplanır).

8. Sağlık durumu uçuşa müsait olmak (Onurair ve/veya Eğitim Kurumu’nun yönlendireceği

SHGM tarafından onaylı sağlık kurumlarından sağlık durumunun uçuşa uygun olduğuna dair rapor

almak. Söz konusu doktor raporu öğrencinin eğitime kabulü aşamasında istenir)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havacılık Tıp Merkezi SHGM tarafından onaylı olup gerekli raporlar üniversitemiz hastanesinde verilebilmekktedir.

9. Vücudunun görünür yerinde herhangi bir dövme, iz, leke, piercing vb. bulunmaması. Şaşı veya

takma gözlü olmaması, kekeme olmamak. Vücudunda uzuv veya parmak eksiği bulunmamak.

10. Daha önce çalıştığı kuruluşlarda ve şirketlerde disiplinsizlik, yüz kızartıcı suçlar, sicil

yetersizliği veya sağlık nedeniyle ayrılmamış olmak.

11. İşe giriş tarihi itibariyle 20-29 yaş arasında olmak. Daha önce Kabin Ekibi olarak görev yapmış

kursiyerlerde maximum yaş sınırı 32’dir.

12. Erkek adaylar için yukarıda belirtilen şartların yanında mutlaka 2. Yabancı dili iyi derecede